Motorische ontwikkelingsachterstand

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben.
Lichamelijk maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepast manier optimaal te bewegen.

Ook Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt het kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten.
Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van en kind en het functioneren in een groep.

Een aantal voorbeelden van motorische problematiek zijn:

grove motoriek:
-Niet kunnen meekomen in de gymles en/of bij buiten spelen
-Houterig en stijf bewegen
-Slappe houding, moeite met langere tijd rechtop zitten
-Opvallend looppatroon
-Veel vallen en/of struikelen
-Onrustig, veel bewegen

fijne motoriek:
-Niet willen tekenen, kleuren
-Niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen
-Veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
-Geen duidelijke handvoorkeur bij teken-/schrijftaken
-Schokkerige, niet vloeiende bewegingen
-Onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen
-Tempo niet kunnen bijhouden bij schrijftaken

De aanpak van het Fysiotherapeutisch Instituut

Als een kind bij het Fysiotherapeutisch Instituut Arnhem wordt aangemeld, vindt een kort intakegesprek plaats met de ouder/verzorger.
Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag duidelijk te krijgen.
Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit observaties en testen op het gebied van

  • De kwantiteit van de motoriek
    (welke motorische activiteiten beheerst een kind in vergelijking tot leeftijdgenoten)
  • De kwaliteit van de motoriek
    (hoe ziet de manier waarop het kind beweegt eruit)

Uit de testen komen resultaten. De bevindingen worden met de ouders/verzorgers besproken. Vaak wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt.
Tijdens dit evaluatiegesprek wordt een behandelplan gemaakt waarin behandeldoelen en evaluatiemomenten worden afgesproken.

Het is gebruikelijk dat de verwijzend arts en andere bij het kind betrokken behandelaars hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

De behandeling:

Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden.
Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden ingebouwd. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn.
Als kinderen alleen komen worden ouders/verzorgers uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de afspraken.
De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

Wilt u een afspraak maken met een kinderfysiotherapeut van het Fysiotherapeutisch Instituut? Klik dan hier

Maak nu een afspraak

Online een afspraak maken

U kunt gemakkelijk online een afspraak maken. Vul uw gegevens in in het formulier en de gewenste datum en het tijdstip van de afspraak. De afspraak annuleren? Geen probleem als u dat binnen 24 uur doet, anders wordt hij in rekening gebracht. Uw afspraak wordt per mail bevestigd voordat het definitief is.

Maak nu een afspraakOf bel ons +31 (0) 26 - 3610057

Wat vindt men van ons?

Onderwerp: Rugpijn

Geweldig fysio centrum met heel kundig personeel dikke 10!