Tarieven

Tarieven Fysiotherapeutisch Instituut Arnhem

Tarieven per 1 Januari 2015

Zittingen€ 32,50
zitting KinderfysiotherapieN.V.T.
zitting Manuele therapie€ 45,00
zitting Oedeemtherapie€ 45,00
zitting BekkenfysiotherapieN.V.T.
lange zitting (specifieke aandoeningen)€ 47,50
telefonische Zitting€ 22,50
Screening€ 15,00
intake en onderzoek na screening€ 32,50
intake en onderzoek na Verwijzing€ 32,50
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 52,50
eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapportN.V.T.
Groepszittingen
groep twee personen€ 32,50
groep drie personen€ 24,50
groep vier personen€ 19,50
groep vijf tot tien personen€ 15,00
groep meer dan tien personenN.V.T.
toeslag voor uit behandeling€ 15,00
inrichtingstoeslag€ 10,00
toeslag buiten reguliere werktijden€ 17,50
instructie-overleg ouders van de patiënt€ 32,50
niet nagekomen afspraak€ 25,00
verstrekte verband/en hulpmiddelenKostprijs
eenvoudige, korte rapporten€ 35,00
meer gecompliceerde,tijdrovende rapporten€ 66,50