Sensorische Integratieproblemen

Een beweging komt tot stand door de samenwerking van zintuigen en motoriek. Wanneer de werking van de zintuigen niet goed samenwerkt met de werking van de spieren heeft dit gevolgen voor het bewegen. Binnen de kinderfysiotherapie wordt dan gesprokene over sensomotorische stoornis of een probleem in de sensorische Integratie. Dit niet goed samenwerken heeft invloed op het motorisch gedrag. Sommige zintuigen reageren soms te heftig, andere weer te weinig.

Enkele voorbeelden van motorisch gedrag die kunnen wijzen op een Sensorisch Integratieprobleem:

 • het kind word angstig en/of gaat huilen als het bewogen wordt
 • het kind wil niet of nauwelijks van de ene naar de andere houding bewegen
 • het kind heeft last van onverklaarbaar huilen
 • het kind beweegt niet zoals verwacht bij aanraken, aankijken, geluidjes maken.
  Kind maakt weinig/geen oogcontact. Kind is niet graag op schoot.
 • het kind reageert met huilen en/of terugtrekken op onverwachte en/of nieuwe situaties
 • het kind vindt het vervelend om vieze handen te krijgen en/of heeft afkeer van spelen met bepaalde materialen zoals zand, vingerverf
 • gras en zand worden als akelig ervaren
 • het kind durft niet te schommelen
 • het kind kan moeilijk stilzitten
 • bewegingen worden te hard of te zacht uitgevoerd
 • het kind is snel vermoeid
 • het kind loopt stampend
 • een ‘allesdurver’ en geen gevaar kennende peuter/kleuter
 • een angstige niet ondernemende peuter/kleuter

De aanpak van het Fysiotherapeutisch Instituut

Als een kind bij het Fysiotherapeutisch Instituut Arnhem wordt aangemeld, vindt een kort intakegesprek plaats met de ouder/verzorger.
Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag duidelijk te krijgen.
Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit observaties en testen op het gebied van

 • de kwantiteit van de motoriek
  (welke motorische activiteiten beheerst een kind in vergelijking tot leeftijdgenoten)
 • de kwaliteit van de motoriek
  (hoe ziet de manier waarop het kind beweegt eruit)

Uit de testen komen resultaten. De bevindingen worden met de ouders/verzorgers besproken. Vaak wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt.
Tijdens dit evaluatiegesprek wordt een behandelplan gemaakt waarin behandeldoelen en evaluatiemomenten worden afgesproken.
Het is gebruikelijk dat de verwijzend arts en andere bij het kind betrokken behandelaars hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

De behandeling:

Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden.
Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden ingebouwd. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn.
Als kinderen alleen komen worden ouders/verzorgers uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de afspraken.
De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

Wilt u een afspraak maken met een kinderfysiotherapeut van het Fysiotherapeutisch Instituut? klik dan hier