Ga terug

HKZ certificering

Het Fysiotherapeutisch Instituut heeft in 2012 het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) behaald. Stichting HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Ze stellen kwaliteits – en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wat betekent het HKZ keurmerk voor u als patiënt?

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Wat is HKZ certificatie?

Bij HKZ- certificatie toetst een externe Certificerende Instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ- normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervullen. De certificatie- audit wordt altijd uitgevoerd door een lead- auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de situatie van de professional binnen de instelling. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie neemt de audit één of meerdere dagen in beslag. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

Wat onderscheidt het HKZ- keurmerk van branchekeurmerken?

Het bijzondere van de HKZ- systematiek is dat alle processen in de zorgorganisatie in hun samenhang zijn genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie. HKZ- normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. HKZ is de regisseur en stimulator van dit proces. Daarnaast spant HKZ zich nadrukkelijk in voor de implementatie van (certificeerbare) kwaliteitssystemen met als doel: continue verbetering van de zorg. De HKZ- normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd. Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats. Toetsing voor het HKZ- keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat het Fysiotherapeutisch Instituut zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

Maak nu een afspraak

Online een afspraak maken

U kunt gemakkelijk online een afspraak maken. Vul uw gegevens in in het formulier en de gewenste datum en het tijdstip van de afspraak. De afspraak annuleren? Geen probleem als u dat binnen 24 uur doet, anders wordt hij in rekening gebracht. Uw afspraak wordt per mail bevestigd voordat het definitief is.

Maak nu een afspraakOf bel ons +31 (0) 26 - 3610057

Wat vindt men van ons?

Onderwerp: Rugpijn

Geweldig fysio centrum met heel kundig personeel dikke 10!

Fysiotherapie-Arnhem

 

Wij hebben 30 april te horen gekregen dat we onze fysiotherapeutische zorg, veilig en verantwoord, mogen gaan opstarten. Daarom gaan wij woensdag 6 mei na Bevrijdingsdag weer open. In eerste instantie zal de fysiotherapie gericht zijn op mensen die toenemende of aanhoudende klachten hebben die door oefeningen, rust en medicatie niet verdwijnen.

Wij hebben onze praktijk zo ingericht dat we zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van het RIVM. Daarnaast willen wij u vragen om met een aantal zaken rekening te houden voordat u naar onze praktijk komt.

  • Heeft u griep en of verkoudsheidsklachten blijft u dan thuis
  • Houd rekening met anderen en houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand.
  • Kom op tijd. Maximaal 5 minuten voordat de behandeling begint
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren
  • Kom alleen. Er kunnen uitzonderingen zijn om met iemand anders te komen bijvoorbeeld bij taalproblemen of bij kinderfysiotherapie.
  • Bij hoesten en/of niezen gebruik papieren zakdoekjes. Deze kunt u na gebruik in de afgesloten pedaalemmer werpen
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de trainingszaal zonder begeleiding van een fysiotherapeut.
  • Als u komt trainen, kom dan omgekleed naar de praktijk
  • Neem zelf een grote handdoek mee
  • Wanneer u een apparaat of gewichten gebruikt heeft, zou u deze dan willen schoonmaken met de daarvoor bestemde middelen die in de trainingszaal aanwezig zijn? Desinfectiemiddel en papieren doekjes. Deze kunt u na gebruik in de afgesloten pedaalemmer werpen

Bij voorkeur maakt u een afspraak via:
E-mail: info@fysio-instituut.nl
Telefoon: 026-3610057