Beweegprogramma Cardiovasculair risico

Het Fysiotherapeutisch Instituut heeft een beweegprogramma voor mensen met cardiovasculair risico. Dit programma is ontwikkeld door fys’optima, een landelijk kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken

Dit CRM-beweegprogramma is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Indien u bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol of overgewicht heeft of u beweegt weinig en u rookt wellicht nog of er is een combinatie van deze factoren dan is er een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. In dat geval is dit beweegprogramma iets voor u.

Ook patiënten met een coronaire aandoening, zoals Angina Pectoris, of na PCI (percutane coronaire interventie: dotteren en/of plaatsen van een stent ), na CABG (bypass) of na een hartinfarct kunnen meedoen aan dit beweegprogramma. Voorwaarde is wel dat zij eerst hebben deelgenomen aan een hartrevalidatieprogramma, poliklinisch in een ziekenhuis

Het doel van het beweegprogramma is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut van het Fysiotherapeutisch Instituut. U leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie, kracht ed., op peil kan houden of verder op te bouwen.

Intake:
Van tevoren ontvangt u thuis informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de fysiotherapeut. Deze bespreekt de vragen en antwoorden met u. Daarna krijgt u enkele testen en vragen voorgelegd. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut u adviseren mee te doen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Trainingsprogramma:
Samen met de fysiotherapeut bepaalt u de opbouw van uw beweegprogramma. Daarbij wordt erop gelet dat u niet te zwaar wordt belast en niet uw grenzen overschrijdt. De opbouw is ook afhankelijk van wat u aan het eind van het programma wilt bereiken. U bespreekt regelmatig uw individuele vorderingen met uw fysiotherapeut. Trainen gebeurt in groepsverband. Bij het Fysiotherapeutisch Instituut gebeurt dit in kleine groepen van maximaal 6 personen. Dit om optimale begeleiding te kunnen geven. Er wordt ook informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Deelnemers vinden het vaak prettig om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen en te motiveren.

Verandering in leefstijl:
Tijdens het beweegprogramma COPD leert u zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken bekijkt u met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt advies over vormen van bewegen die het beste bij u passen en hoe u de behaalde resultaten zelfstandig op peil kunt houden.

Aanmelden:
Aanmelden kan met een verwijzing van de huisarts en als u verzekerd bent bij Menzis vanaf extra verzorgd 2

 

Inhoud van het CRM-beweegprogramma
Het CRM-programma omvat de volgende elementen. Het gaat hier echter wel om de voorlopige inhoud. Hierin kunnen nog kleine wijzigingen optreden.
Intakegesprek
Er wordt gekeken hoe actief u bent en of u voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Er worden een aantal vragenlijsten en testen gedaan om het beweegprogramma op uw persoonlijke situatie in te stellen, waarbij ook rekening gehouden wordt met eventuele beperkingen en klachten.
Duur van het CRM-programma
De eerste 3 maanden traint u twee maal per week; de 4e maand traint u één maal per week en gaat u daarnaast zelf een beweegactiviteit oppakken.

Doelen en effecten

 • Activeren en veranderen van uw levensstijl, zodat de cardiovasculaire risicofactoren verminderen
 • Opbouw van algehele kracht en conditie
 • Eventuele afname van uw lichaamsgewicht
 • Toenemen van uw dagelijkse activiteiten
 • Plezier krijgen in bewegen/sporten

Vijf evaluatiemomenten

 • 6 weken
  Tussentijdse evaluatie, waarbij vragenlijsten en testen opnieuw gedaan en geëvalueerd worden en het trainingsprogramma wordt bijgesteld
 • 3 maanden
  Tussentijdse evaluatie zoals na 6 weken
 • 4 maanden
  Eindevaluatie; hierbij wordt besproken hoe de training is verlopen en wat de behaalde resultaten zijn. Tevens geeft u aan met welke sportactiviteit u verder wil gaan. Dit kan fitness zijn, maar kiest u vooral een activiteit die bij u past en waarvan u verwacht dat u die voor een lange tijd vol kunt houden en die u kan blijven motiveren
 • 8 maanden
  Follow-up, waarbij u nog 1 maal een evaluatie krijgt na een langere periode. Dit om na te gaan of u de motivatie tot sporten heeft kunnen volhouden en om de testen nogmaals te doen en de resultaten te evalueren
 • 12 maanden
  Eindevaluatie van het hele programma

Wanneer u binnen de doelgroep valt wordt u door huisarts, praktijkondersteuner of specialist verwezen naar ons om deel te nemen aan dit beweegprogramma.

Maak nu een afspraak

Online een afspraak maken

U kunt gemakkelijk online een afspraak maken. Vul uw gegevens in in het formulier en de gewenste datum en het tijdstip van de afspraak. De afspraak annuleren? Geen probleem als u dat binnen 24 uur doet, anders wordt hij in rekening gebracht. Uw afspraak wordt per mail bevestigd voordat het definitief is.

Maak nu een afspraakOf bel ons +31 (0) 26 - 3610057

Wat vindt men van ons?